REGULAMENT

Folosim această definiție și nu pe cea consacrată, de „statut”, pentru că Mișcarea Socială nu este o construcție politică clasică. Este și o Mișcare civică, națională, departe și separată de lumea politică a ultimelor 2 decenii. O formă nouă și inedită de evaluare a performanțelor clasei politice în întregul ei.

Art. 1 – Scopul

Mișcarea Socială este Mișcarea democrației directe și a transparenței.

Mișcarea Socială, își propune să devină terenul de confruntare politică, în care să intre toți cei care nu mai vor să fie spectatori ci protagoniști; vor să fie proprii lor lideri și să protesteze în favoarea opiniei publice, susținuți de aceasta.

Art. 2 – Sediul

Mișcarea Socială nu are un sediu în sensul unei adrese cu număr la poartă ci va fi găzduită de site-ul www.miscarea-sociala.ro care va deveni astfel sediul central.

Art. 3 – Semnul permanent (logo-ul Mișcării)

Semnul permanent al Mișcării este un cerc de culoare albă cu margine dublă de culoare neagră în interiorul căruia pe fond alb este scris în culorile negru și roșu.

Art. 4 – Obiectul

Mișcarea Socială intenționează să capaciteze prin site-ul său www.miscarea-sociala.ro pe toți cei care doresc o reală înnoire a clasei politice și a modului de a face politică. Mișcarea Socială propune un model nou în politică; un model modern al politicii simple cu costuri reduse în care să crezi; modelul reformei clasei politice al raportului egal între stat și cetățean, al priorităților obiective ale familiei.

Nu suntem împotriva politicii, ci a partidelor. Nu mai există politică, doar partide. Partide care își urmăresc propriul interes și care sunt fie sindicate, fie comitete de afaceri pentru susținătorii financiari.

Art. 5 – Obiectivul

Mișcarea Socială este o foaie albă care vrea să schimbe fețele politicii și să trimită în parlament simpli cetățeni; cetățeni informați, organizați și determinați, care să facă politică făcându-și meseria.

Mișcarea Socială prin site-ul său www.miscarea-sociala.ro va fi vehiculul cu care aceștia se vor deplasa spre voturile care îi caută. Sunt și voturi în căutare de candidați, nu numai candidați în căutare de voturi. Mărturie în acest sens stă prezența la vot la ultimele scrutinuri electorale.

Considerăm că doar „în rețea” (prin intermediul Internet-ului) se poate face acea politică participativă necesară susținerii ideii de democrație mixtă: reprezentativă și directă. Întreaga activitate politică și civică a Mișcării se va desfășura „în rețea” prin intermediul site-ului www.miscarea-sociala.ro.

Art. 6 – Înscrierea în Mișcarea Socială. Proprietatea.

Înscrierea în Mișcarea Socială nu necesită formalități deosebite. Se pot înscrie în Mișcare cetățenii români care potrivit constituției au drept de vot. Înscrierea este individuală și personală și conferă celui înscris calitatea de asociat al Mișcării. Aceasta durează până la retragerea celui înscris, sau până la radierea acestuia din rândurile înscrișilor, în condițiile art. 9 din prezentul Regulament.

Înscrierea se poate face numai prin intermediul site-ului www.miscarea-sociala.ro.

Înscrișii în Mișcarea Socială nu pot fi membrii unor partide politice și nici cei care au suferit condamnări penale* (cu excepția condamnărilor politice), cei care au participat la reprimarea revoluției din Decembrie 1989, precum și foștii și actualii colaboratori ai securității.

Numele, semnul permanent (logo-ul Mișcări) și site-ul www.miscarea-sociala.ro aparțin fondatorilor.

Art. 7 – Finanțarea Mișcării

Înscrișii Mișcării 3A nu plătesc cotizații. Finanțarea Mișcării se va face din activități desfășurate sub numele și sigla Mișcării 3A și din donații efectuate prin intermediul site-ului www.miscarea-sociala.ro. Toate donațiile vor fi evidențiate pe site-ul Mișcării.

 

Art. 8 – Candidaturi și procedura de desemnare a candidaților

Mișcarea Socială consideră că a sosit momentul schimbării în politică, însă va trebui schimbat un capitol întreg – nu doar o pagină.

Vrem un salt al calității în politică, un tip nou de moralitate, fără schimburi de favoruri. Să înlocuim favorurile cu meritul și concurența.

Candidații pentru alegerile locale, județene (regionale), naționale și europene vor fi desemnați din rândurile celor înscriși pe site-ul www.miscarea-sociala.ro în urma unor alegeri preliminare desfășurate prin intermediul acestuia.

Nu pot candida în numele Mișcarea Socială cei care au ocupat funcții numite sau alese la toate nivelurile ca urmare a apartenenței la un partid politic, chiar dacă sunt înscriși pe site-ul Mișcării.

Art. 9 – Pierderea calității și relația cu mass-media.

Mișcarea Socială cere tuturor înscrișilor și asociaților să se manifeste exclusiv „în rețea” – pe site și să evite întâlnirile cu reprezentații presei aservite.

Mass-media românească aparține în totalitate unor trusturi de presă special create pentru a servi Kastei politico-economice.

Maniera de a cultiva anumite valori, anumite idei, anumite motivații, ne duce la concluzia că patronii trusturilor de presă sunt adevărații stăpâni ai jocului politic.

Dorim o schimbare a modului de a gândii imaginea, vrem chiar să regândim imaginea iar „fuga” de mass-media este o „fugă” înainte pe care noi ne-o asumăm.

Candidații și asociații Mișcării pot avea apariții în presa scrisă și audio-vizuală, locală și națională doar cu acordul majorității asociaților din localitatea de domiciliu.

Înscrișii în Mișcarea Socială, care prin luările de poziție în afara site-ului Mișcării aduc atingere principiilor enunțate în secțiunile Acasă, Părerea noastră și Manifest, precum și cei care încalcă prevederile prezentului Regulament, pierd calitatea de asociați și dreptul de a se manifesta și exprima, în numele și sub însemnele Mișcarea Socială, fiind radiați din rândurile înscrișilor acesteia.

 

Art. 10 – Prevederi finale

Prezentul regulament se completează cu prevederile legislației în vigoare și va fi actualizat în funcție de evoluția Mișcării.